Krajinu vnímáme srdcem,

to je kredo dvou hlavních protagonistů naučné stezky Gruň – Bílý Kříž, Dagmar Valáškové, starostky obce v letech 2002 až 2006 a Ing. Petra Šimečka, předsedy JZD Staré Hamry a místostarosty obce v letech 1998-2006. Oba milují a jsou hrdi na svoji horskou obec a lidi, kteří vydrželi kruté podmínky života v pohnutých dobách celé historie Starých Hamer. Stezka s historicko přírodovědným zaměřením vede po nejkrásnějším a jediném obydleném hřebeni Beskyd – Gruni. Realizací projektu Naučná stezka Gruň – Bílý Kříž se chtějí podělit se všemi návštěvníky Beskyd o poznání aspoň části přírody a historie tohoto koutu naší vlasti.

Přípravy a realizace tohoto projektu se ujalo JZD Staré Hamry a oba protagonisti spolu s projektantem rozvojových projektů Karlem Baronem. Projekt uspěl v soutěži s jinými v Programu rozvoje venkova a získal podporu z fondů EU.

Naučná stezka mohla být vytvořena také díky obětavosti, nezištnosti a pracovitosti mnoha dalších nadšenců, z nichž na předních místech je třeba jmenovat Václava Petera a představitele Muzea Těšínska z Českého Těšína, kteří poskytli obrazový materiál a dále Jana Kajzara a spolupracovníky z JZD Staré Hamry.

Stezka je určena pěším turistům, cykloturistům, rodinám s dětmi i seniorům – prostě všem obyvatelům i návštěvníkům Starých Hamer a může být i výborným poznávacím a vzdělávacím prvkem pro školní výlety.

Stezka je dlouhá 10.530 metrů.

Stránky vyrobila Martina Feilhauerová, kontakt: femar@seznam.cz